Video concepting

Wij vertellen jouw verhaal

Wij houden van verhalen vertellen, want verhalen geven ons de kans om het imago zo dicht mogelijk bij de gewenste identiteit te brengen. Video concepting laat je nadenken over de boodschap van video en de manier van communiceren. Met de inzet van video kan de doelgroep puur ervaren waar jij voor staat. Zo krijgt het bedrijf, product of dienst een gezicht.

Laat je meenemen

Verhalen nemen ons mee en laten ons dingen begrijpen om vervolgens ons te inspireren en te motiveren. De kijker heeft een bepaald verwachtingspatroon en om deze verwachting te kunnen overtreffen is een juiste combinatie tussen beeld verhaal en opbouw nodig. Wanneer wij dit bereiken zal de betrokkenheid van de kijker sterk toenemen.

Wie ben jij?

Elk product of dienst dat juist tastbaars is of niet van te voren kan worden geobserveerd, gevoeld, geproefd of aangeraakt kent zijn eigen verhaal. Deze verhalen moeten gevisualiseerd worden. Bij het toepassen van video concepting kijken wij naar het product of de dienst en hoe we dit op een juiste wijze vorm kunnen geven. Zo kan een in eerste instantie onaantrekkelijk product toch een bijzonder creatief verhaal bevatten en de kijker motiveren tot actie.